מזון

דרישות איכות וניקיון סביבת ייצור בענף המזון הן סף כניסה לתחום, המפעל עומד בדרישות ומייצר מזה שנים רבות לענף זה.
 
HIGH IMPACT LTD.  Har Tuv B, Industrial Zone, Beit Shemesh, Israel 9905501 |  Tel. (972) 2-5700536, Fax (972) 2-5700661
office@high-impact.co.il