רפואה

היי אימפקט מייצרת חלקים למכשירים מצילי חיי אדם ועומדת בדרישות מחמירות של תעשיה רפואית.
 
HIGH IMPACT LTD.  Har Tuv B, Industrial Zone, Beit Shemesh, Israel 9905501 |  Tel. (972) 2-5700536, Fax (972) 2-5700661
office@high-impact.co.il